Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Katarina 8 Medborgarplatsen-Skrapan

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Katarina 8 Medborgarplatsen-Skrapan

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Katarina 8 Medborgarplatsen-Skrapan 1138 33,1% 37,5% 17,5% 11,9% 2,0% 51,6% 48,4%   2,5%
Summa 1138 33,1% 37,5% 17,5% 11,9% 2,0% 51,6% 48,4% 2,5%

http://www.val.se