Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Katarina 9 Helgalunden

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Katarina 9 Helgalunden

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Katarina 9 Helgalunden 1314 18,0% 37,8% 25,5% 18,7% 3,2% 48,1% 51,9%   3,7%
Summa 1314 18,0% 37,8% 25,5% 18,7% 3,2% 48,1% 51,9% 3,7%

http://www.val.se