Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Katarina 10 Kv Ingenjören-Ritaren

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Katarina 10 Kv Ingenjören-Ritaren

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Katarina 10 Kv Ingenjören-Ritaren 1041 16,8% 38,9% 27,4% 16,9% 3,8% 49,1% 50,9%   2,7%
Summa 1041 16,8% 38,9% 27,4% 16,9% 3,8% 49,1% 50,9% 2,7%

http://www.val.se