Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Katarina 11 Hallandsgatan mfl

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Katarina 11 Hallandsgatan mfl

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Katarina 11 Hallandsgatan mfl 1267 21,9% 37,6% 23,8% 16,7% 3,9% 48,0% 52,0%   4,0%
Summa 1267 21,9% 37,6% 23,8% 16,7% 3,9% 48,0% 52,0% 4,0%

http://www.val.se