Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Katarina 12 Eriksdal V

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Katarina 12 Eriksdal V

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Katarina 12 Eriksdal V 881 14,6% 33,7% 26,2% 25,4% 2,7% 46,7% 53,3%   4,2%
Summa 881 14,6% 33,7% 26,2% 25,4% 2,7% 46,7% 53,3% 4,2%

http://www.val.se