Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Katarina 13 Rosenlund

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Katarina 13 Rosenlund

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Katarina 13 Rosenlund 1402 16,1% 27,1% 27,0% 29,7% 5,3% 45,9% 54,1%   1,6%
Summa 1402 16,1% 27,1% 27,0% 29,7% 5,3% 45,9% 54,1% 1,6%

http://www.val.se