Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Katarina 14 Bjurholmsplan mfl

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Katarina 14 Bjurholmsplan mfl

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Katarina 14 Bjurholmsplan mfl 1570 22,4% 42,0% 21,4% 14,1% 2,7% 48,7% 51,3%   4,9%
Summa 1570 22,4% 42,0% 21,4% 14,1% 2,7% 48,7% 51,3% 4,9%

http://www.val.se