Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Katarina 15 Ölandsgatan mfl

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Katarina 15 Ölandsgatan mfl

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Katarina 15 Ölandsgatan mfl 1302 20,2% 35,5% 25,8% 18,5% 2,7% 53,7% 46,3%   3,8%
Summa 1302 20,2% 35,5% 25,8% 18,5% 2,7% 53,7% 46,3% 3,8%

http://www.val.se