Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Katarina 16 Blekingegatan Ö mfl

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Katarina 16 Blekingegatan Ö mfl

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Katarina 16 Blekingegatan Ö mfl 1582 15,7% 32,6% 29,5% 22,3% 4,6% 47,3% 52,7%   2,3%
Summa 1582 15,7% 32,6% 29,5% 22,3% 4,6% 47,3% 52,7% 2,3%

http://www.val.se