Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Katarina 17 Gotlandsgatan Ö mfl

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Katarina 17 Gotlandsgatan Ö mfl

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Katarina 17 Gotlandsgatan Ö mfl 1290 20,2% 40,0% 21,9% 17,9% 2,6% 46,9% 53,1%   3,6%
Summa 1290 20,2% 40,0% 21,9% 17,9% 2,6% 46,9% 53,1% 3,6%

http://www.val.se