Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Katarina 18 Nytorget

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Katarina 18 Nytorget

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Katarina 18 Nytorget 1293 21,4% 33,6% 21,5% 23,4% 3,0% 47,0% 53,0%   4,4%
Summa 1293 21,4% 33,6% 21,5% 23,4% 3,0% 47,0% 53,0% 4,4%

http://www.val.se