Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Katarina 19 Nackas hörna

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Katarina 19 Nackas hörna

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Katarina 19 Nackas hörna 1577 18,5% 40,5% 25,7% 15,3% 2,7% 49,8% 50,2%   4,6%
Summa 1577 18,5% 40,5% 25,7% 15,3% 2,7% 49,8% 50,2% 4,6%

http://www.val.se