Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Katarina 20 Ringen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Katarina 20 Ringen

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Katarina 20 Ringen 1453 11,8% 25,7% 21,3% 41,2% 3,7% 40,8% 59,2%   2,9%
Summa 1453 11,8% 25,7% 21,3% 41,2% 3,7% 40,8% 59,2% 2,9%

http://www.val.se