Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Katarina 21 Fatburen S

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Katarina 21 Fatburen S

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Katarina 21 Fatburen S 1171 21,9% 37,4% 22,4% 18,3% 2,6% 46,7% 53,3%   3,9%
Summa 1171 21,9% 37,4% 22,4% 18,3% 2,6% 46,7% 53,3% 3,9%

http://www.val.se