Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Katarina 22 Eriksdal Ö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Katarina 22 Eriksdal Ö

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Katarina 22 Eriksdal Ö 965 20,8% 33,0% 26,0% 20,2% 2,7% 46,1% 53,9%   3,0%
Summa 965 20,8% 33,0% 26,0% 20,2% 2,7% 46,1% 53,9% 3,0%

http://www.val.se