Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Sofia 1 Mandelparken

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Sofia 1 Mandelparken

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Sofia 1 Mandelparken 1611 6,5% 23,2% 26,7% 43,6% 2,9% 46,6% 53,4%   11,2%
Summa 1611 6,5% 23,2% 26,7% 43,6% 2,9% 46,6% 53,4% 11,2%

http://www.val.se