Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Sofia 2 Åsöberget

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Sofia 2 Åsöberget

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Sofia 2 Åsöberget 1238 22,3% 29,6% 26,4% 21,6% 5,8% 44,7% 55,3%   4,0%
Summa 1238 22,3% 29,6% 26,4% 21,6% 5,8% 44,7% 55,3% 4,0%

http://www.val.se