Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Sofia 3 Vita berget

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Sofia 3 Vita berget

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Sofia 3 Vita berget 1454 20,3% 37,1% 20,8% 21,9% 2,8% 49,5% 50,5%   4,3%
Summa 1454 20,3% 37,1% 20,8% 21,9% 2,8% 49,5% 50,5% 4,3%

http://www.val.se