Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Sofia 4 Stigbergsparken

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Sofia 4 Stigbergsparken

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Sofia 4 Stigbergsparken 1370 17,4% 36,6% 23,0% 23,0% 3,1% 46,2% 53,8%   3,5%
Summa 1370 17,4% 36,6% 23,0% 23,0% 3,1% 46,2% 53,8% 3,5%

http://www.val.se