Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Sofia 5 Sågargatan mfl

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Sofia 5 Sågargatan mfl

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Sofia 5 Sågargatan mfl 1420 21,0% 40,8% 22,2% 16,1% 3,5% 47,9% 52,1%   5,0%
Summa 1420 21,0% 40,8% 22,2% 16,1% 3,5% 47,9% 52,1% 5,0%

http://www.val.se