Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Sofia 6 Luma

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Sofia 6 Luma

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Sofia 6 Luma 1377 29,5% 43,1% 17,6% 9,7% 3,0% 50,0% 50,0%   2,8%
Summa 1377 29,5% 43,1% 17,6% 9,7% 3,0% 50,0% 50,0% 2,8%

http://www.val.se