Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Sofia 7 Kv Vitbetan

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Sofia 7 Kv Vitbetan

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Sofia 7 Kv Vitbetan 1211 23,0% 42,2% 20,5% 14,4% 2,4% 45,7% 54,3%   3,7%
Summa 1211 23,0% 42,2% 20,5% 14,4% 2,4% 45,7% 54,3% 3,7%

http://www.val.se