Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Sofia 8 Hammarby Allé Ö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Sofia 8 Hammarby Allé Ö

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Sofia 8 Hammarby Allé Ö 1122 11,9% 54,8% 23,3% 10,1% 3,1% 49,5% 50,5%   3,8%
Summa 1122 11,9% 54,8% 23,3% 10,1% 3,1% 49,5% 50,5% 3,8%

http://www.val.se