Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Sofia 10 Vintertullen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Sofia 10 Vintertullen

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Sofia 10 Vintertullen 1189 9,8% 24,3% 23,1% 42,7% 4,2% 46,1% 53,9%   2,4%
Summa 1189 9,8% 24,3% 23,1% 42,7% 4,2% 46,1% 53,9% 2,4%

http://www.val.se