Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Sofia 11 Barnängen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Sofia 11 Barnängen

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Sofia 11 Barnängen 1547 14,1% 31,7% 28,7% 25,5% 5,0% 43,3% 56,7%   1,6%
Summa 1547 14,1% 31,7% 28,7% 25,5% 5,0% 43,3% 56,7% 1,6%

http://www.val.se