Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Sofia 12 Danviksklippan mfl

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Sofia 12 Danviksklippan mfl

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Sofia 12 Danviksklippan mfl 997 15,1% 42,8% 25,5% 16,5% 2,7% 49,0% 51,0%   2,2%
Summa 997 15,1% 42,8% 25,5% 16,5% 2,7% 49,0% 51,0% 2,2%

http://www.val.se