Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Sofia 13 Sickla udde

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Sofia 13 Sickla udde

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Sofia 13 Sickla udde 1190 12,1% 40,0% 28,4% 19,5% 4,9% 47,5% 52,5%   3,3%
Summa 1190 12,1% 40,0% 28,4% 19,5% 4,9% 47,5% 52,5% 3,3%

http://www.val.se