Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Sofia 14 Sickla kanal

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Sofia 14 Sickla kanal

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Sofia 14 Sickla kanal 1390 15,4% 44,5% 20,4% 19,7% 2,9% 48,3% 51,7%   3,2%
Summa 1390 15,4% 44,5% 20,4% 19,7% 2,9% 48,3% 51,7% 3,2%

http://www.val.se