Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Sofia 15 Mårtensdal

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Sofia 15 Mårtensdal

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Sofia 15 Mårtensdal 1458 20,7% 54,8% 19,0% 5,5% 3,8% 51,2% 48,8%   0,8%
Summa 1458 20,7% 54,8% 19,0% 5,5% 3,8% 51,2% 48,8% 0,8%

http://www.val.se