Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Sofia 16 Sickla Park

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Sofia 16 Sickla Park

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Sofia 16 Sickla Park 1221 14,3% 51,8% 24,4% 9,5% 2,1% 49,1% 50,9%   3,3%
Summa 1221 14,3% 51,8% 24,4% 9,5% 2,1% 49,1% 50,9% 3,3%

http://www.val.se