Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Sofia 17 Lugnet

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Sofia 17 Lugnet

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Sofia 17 Lugnet 1186 12,5% 54,0% 22,3% 11,2% 3,2% 50,2% 49,8%   2,2%
Summa 1186 12,5% 54,0% 22,3% 11,2% 3,2% 50,2% 49,8% 2,2%

http://www.val.se