Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Sofia 19 Blecktornsområdet

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Sofia 19 Blecktornsområdet

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Sofia 19 Blecktornsområdet 1394 12,7% 27,6% 31,0% 28,7% 3,5% 47,1% 52,9%   2,2%
Summa 1394 12,7% 27,6% 31,0% 28,7% 3,5% 47,1% 52,9% 2,2%

http://www.val.se