Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Sofia 20 Klippgatan mfl

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Sofia 20 Klippgatan mfl

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Sofia 20 Klippgatan mfl 1339 21,7% 39,1% 21,1% 18,1% 2,8% 45,2% 54,8%   3,3%
Summa 1339 21,7% 39,1% 21,1% 18,1% 2,8% 45,2% 54,8% 3,3%

http://www.val.se