Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Sofia 21 Lumabryggan

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Sofia 21 Lumabryggan

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Sofia 21 Lumabryggan 1216 12,7% 40,4% 30,3% 16,7% 4,8% 47,0% 53,0%   2,0%
Summa 1216 12,7% 40,4% 30,3% 16,7% 4,8% 47,0% 53,0% 2,0%

http://www.val.se