Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Sofia 22 Hammarbyterassen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Sofia 22 Hammarbyterassen

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Sofia 22 Hammarbyterassen 1347 10,6% 44,9% 27,8% 16,6% 4,3% 50,0% 50,0%   2,5%
Summa 1347 10,6% 44,9% 27,8% 16,6% 4,3% 50,0% 50,0% 2,5%

http://www.val.se