Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Brännkyrka 11 Långsjö S

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Brännkyrka 11 Långsjö S

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Brännkyrka 11 Långsjö S 997 12,9% 41,8% 25,7% 19,6% 6,5% 50,2% 49,8%   1,9%
Summa 997 12,9% 41,8% 25,7% 19,6% 6,5% 50,2% 49,8% 1,9%

http://www.val.se