Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Enskede 1 Västra Årsta V

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Enskede 1 Västra Årsta V

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Enskede 1 Västra Årsta V 1308 16,6% 42,2% 24,0% 17,2% 3,8% 47,9% 52,1%   13,8%
Summa 1308 16,6% 42,2% 24,0% 17,2% 3,8% 47,9% 52,1% 13,8%

http://www.val.se