Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Enskede 2 Årstaliden

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Enskede 2 Årstaliden

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Enskede 2 Årstaliden 1454 17,2% 41,6% 22,6% 18,6% 2,0% 48,1% 51,9%   1,7%
Summa 1454 17,2% 41,6% 22,6% 18,6% 2,0% 48,1% 51,9% 1,7%

http://www.val.se