Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Enskede 3 Västra Årsta mellersta

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Enskede 3 Västra Årsta mellersta

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Enskede 3 Västra Årsta mellersta 1201 18,4% 41,3% 23,9% 16,4% 2,3% 46,0% 54,0%   2,6%
Summa 1201 18,4% 41,3% 23,9% 16,4% 2,3% 46,0% 54,0% 2,6%

http://www.val.se