Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Enskede 4 Årsta Centrum

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Enskede 4 Årsta Centrum

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Enskede 4 Årsta Centrum 1119 18,3% 49,3% 16,5% 15,8% 1,7% 44,8% 55,2%   2,8%
Summa 1119 18,3% 49,3% 16,5% 15,8% 1,7% 44,8% 55,2% 2,8%

http://www.val.se