Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Enskede 5 Sandfjärdsparken

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Enskede 5 Sandfjärdsparken

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Enskede 5 Sandfjärdsparken 1239 18,1% 39,0% 22,9% 20,0% 4,0% 46,4% 53,6%   1,5%
Summa 1239 18,1% 39,0% 22,9% 20,0% 4,0% 46,4% 53,6% 1,5%

http://www.val.se