Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Enskede 6 Valla torg

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Enskede 6 Valla torg

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Enskede 6 Valla torg 1649 16,3% 44,7% 19,5% 19,5% 3,9% 48,7% 51,3%   1,8%
Summa 1649 16,3% 44,7% 19,5% 19,5% 3,9% 48,7% 51,3% 1,8%

http://www.val.se