Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Enskede 7 Långhalsvägen mfl

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Enskede 7 Långhalsvägen mfl

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Enskede 7 Långhalsvägen mfl 1280 22,2% 47,0% 19,2% 11,6% 2,1% 47,6% 52,4%   2,9%
Summa 1280 22,2% 47,0% 19,2% 11,6% 2,1% 47,6% 52,4% 2,9%

http://www.val.se