Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Enskede 8 Årstaskogen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Enskede 8 Årstaskogen

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Enskede 8 Årstaskogen 1393 15,1% 38,3% 26,3% 20,2% 3,7% 47,7% 52,3%   2,0%
Summa 1393 15,1% 38,3% 26,3% 20,2% 3,7% 47,7% 52,3% 2,0%

http://www.val.se