Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Enskede 9 Skanskvarn

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Enskede 9 Skanskvarn

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Enskede 9 Skanskvarn 1496 15,0% 42,2% 23,6% 19,2% 2,3% 46,7% 53,3%   2,5%
Summa 1496 15,0% 42,2% 23,6% 19,2% 2,3% 46,7% 53,3% 2,5%

http://www.val.se