Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Enskede 10 Bolmensvägen mfl

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Enskede 10 Bolmensvägen mfl

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Enskede 10 Bolmensvägen mfl 1547 29,6% 42,5% 17,1% 10,8% 3,4% 49,6% 50,4%   2,1%
Summa 1547 29,6% 42,5% 17,1% 10,8% 3,4% 49,6% 50,4% 2,1%

http://www.val.se