Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Enskede 11 Gullmarsplan

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Enskede 11 Gullmarsplan

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Enskede 11 Gullmarsplan 1494 22,2% 36,8% 20,3% 20,7% 2,3% 49,3% 50,7%   2,9%
Summa 1494 22,2% 36,8% 20,3% 20,7% 2,3% 49,3% 50,7% 2,9%

http://www.val.se