Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Enskede 12 Skärmarbrink

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Enskede 12 Skärmarbrink

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Enskede 12 Skärmarbrink 1170 28,6% 40,7% 15,6% 15,0% 2,1% 48,7% 51,3%   4,4%
Summa 1170 28,6% 40,7% 15,6% 15,0% 2,1% 48,7% 51,3% 4,4%

http://www.val.se