Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Enskede 14 Globen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Enskede 14 Globen

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Enskede 14 Globen 1429 27,1% 39,6% 18,2% 15,1% 2,5% 49,9% 50,1%   2,7%
Summa 1429 27,1% 39,6% 18,2% 15,1% 2,5% 49,9% 50,1% 2,7%

http://www.val.se