Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Enskede 15 Enskede Gård N

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Enskede 15 Enskede Gård N

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Enskede 15 Enskede Gård N 1212 16,7% 36,4% 27,4% 19,5% 4,9% 48,3% 51,7%   3,7%
Summa 1212 16,7% 36,4% 27,4% 19,5% 4,9% 48,3% 51,7% 3,7%

http://www.val.se